Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi nữ sinh năm 1997 Đinh Sửu hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 97. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

nữ sinh năm 1997 Đinh Sửu hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 97. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1997 Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm sinh bạn -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1982 Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Bình Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Sửu - Tuất  =>  Tam hình Chấn - Ly  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 7
->1983 Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Bình Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Sửu - Hợi  =>  Bình Chấn - Cấn  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
->1984 Thủy - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Giáp  =>  Bình Sửu - Tí  =>  Lục hợp Chấn - Đoài  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 5
->1985 Thủy - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Ất  =>  Bình Sửu - Sửu  =>  Bình Chấn - Càn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 4
->1986 Thủy - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Bính  =>  Bình Sửu - Dần  =>  Bình Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
->1987 Thủy - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Đinh  =>  Bình Sửu - Mão  =>  Bình Chấn - Tốn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 5
->1988 Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Sửu - Thìn  =>  Lục phá Chấn - Chấn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 6
->1989 Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Sửu - Tỵ  =>  Tam hợp Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 5
->1990 Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Canh  =>  Bình Sửu - Ngọ  =>  Lục hại Chấn - Khảm  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 5
->1991 Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Tân  =>  Bình Sửu - Mùi  =>  Lục xung Chấn - Ly  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 5
->1992 Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Sửu - Thân  =>  Bình Chấn - Cấn  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 5
->1993 Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Sửu - Dậu  =>  Tam hợp Chấn - Đoài  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 4
->1994 Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Sửu - Tuất  =>  Tam hình Chấn - Càn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 1
->1995 Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  Bình Sửu - Hợi  =>  Bình Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
->1996 Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  Bình Đinh - Bính  =>  Bình Sửu - Tí  =>  Lục hợp Chấn - Tốn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
->1997 Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  Bình Đinh - Đinh  =>  Bình Sửu - Sửu  =>  Bình Chấn - Chấn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 6
->1998 Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Mậu  =>  Bình Sửu - Dần  =>  Bình Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
->1999 Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Kỷ  =>  Bình Sửu - Mão  =>  Bình Chấn - Khảm  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 6
->2000 Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  Bình Sửu - Thìn  =>  Lục phá Chấn - Ly  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 7
->2001 Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  Bình Sửu - Tỵ  =>  Tam hợp Chấn - Cấn  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 5
->2002 Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Sửu - Ngọ  =>  Lục hại Chấn - Đoài  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 4
->2003 Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Sửu - Mùi  =>  Lục xung Chấn - Càn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 2
->2004 Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  Bình Đinh - Giáp  =>  Bình Sửu - Thân  =>  Bình Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 3
->2005 Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  Bình Đinh - Ất  =>  Bình Sửu - Dậu  =>  Tam hợp Chấn - Tốn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
->2006 Thủy - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Bính  =>  Bình Sửu - Tuất  =>  Tam hình Chấn - Chấn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 4
->2007 Thủy - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Đinh - Đinh  =>  Bình Sửu - Hợi  =>  Bình Chấn - Khôn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
->2008 Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Mậu  =>  Bình Sửu - Tí  =>  Lục hợp Chấn - Khảm  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 7
->2009 Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc Đinh - Kỷ  =>  Bình Sửu - Sửu  =>  Bình Chấn - Ly  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 6
->2010 Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  Bình Sửu - Dần  =>  Bình Chấn - Cấn  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 4
->2011 Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  Bình Sửu - Mão  =>  Bình Chấn - Đoài  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 4
->2012 Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  Bình Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Sửu - Thìn  =>  Lục phá Chấn - Càn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

nữ sinh năm 1997 Đinh Sửu hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 97. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • 1997 mệnh gì
 • sinh năm 1997 mệnh gì
 • nu sinh nam 1993 hop mau gi
 • 1997 hợp với tuổi nào
 • 97 hợp tuổi nào
 • con gai sinh nam 1997 hop voi tuoi nao
 • tuổi 97 hợp với tuổi nào
 • nữ 1997 hợp với tuổi nào
 • nữ sinh năm 1997
 • sinh năm 1997 là tuổi gì
 • 97 hop voi tuoi nao
 • sinh năm 1997 hợp với tuổi nào
 • gái 97 hợp với tuổi nào
 • 1997 tuoi gi

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam