Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi nữ sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 95. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

nữ sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 95. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1995 Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
NAM -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1980 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 4
->1981 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt) Thuỷ - Thuỷ => Bình 6
->1982 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt) Thuỷ - Hoả => Tương Khắc 4
->1983 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 1
->1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 4
->1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 4
->1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 4
->1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 8
->1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Thìn  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 8
->1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 3
->1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Ngọ  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt) Thuỷ - Thuỷ => Bình 8
->1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt) Thuỷ - Hoả => Tương Khắc 6
->1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 1
->1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 4
->1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 5
->1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 2
->1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 6
->1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 6
->1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 5
->1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt) Thuỷ - Thuỷ => Bình 8
->2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Thìn  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt) Thuỷ - Hoả => Tương Khắc 5
->2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 0
->2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Ngọ  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 6
->2003 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt) Thuỷ - Kim => Tương Sinh 7
->2004 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 1
->2005 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 6
->2006 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt) Thuỷ - Mộc => Tương Sinh 8
->2007 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 3
->2008 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt) Thuỷ - Thuỷ => Bình 6
->2009 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt) Thuỷ - Hoả => Tương Khắc 5
->2010 Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thuỷ - Thổ => Tương Khắc 6

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

nữ sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nữ 95. Lấy chồng tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • SINH NAM 1995 MENH GI
 • nữ 1995 hợp với tuổi nào
 • nữ sinh năm 1995 hợp với tuổi nào
 • nữ 95 hợp với tuổi nào
 • sinh năm 1995 tử vi
 • 1995 tuoi gi
 • nư sinh năm 1995 mệnh gì
 • nữ sinh 1995
 • tuổi 1995 hợp với tuổi nào
 • sinh nam 1995 tuoi gi
 • 1995 tuoi con gi
 • sinh nam 1995 hop tuoi gi
 • nu sinh nam 1995 hop voi tuoi gi
 • nữ 1995 hợp tuổi nào

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam