Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi con trai sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 92. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 Xem tử vi nam sinh năm 92 hợp tuổi gì số mệnh như thế nào? saoviethot.com
Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

 

 

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1992 Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Nữ -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1977 Kim - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Thân - Tỵ  =>  Lục hợp Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 6
->1978 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Thân - Ngọ  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 4
->1979 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  Bình Thân - Mùi  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1980 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  Bình Thân - Thân  =>  Bình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1981 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  Bình Thân - Dậu  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->1982 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Nhâm  =>  Bình Thân - Tuất  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->1983 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Qúy  =>  Bình Thân - Hợi  =>  Lục hại Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->1984 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Nhâm - Giáp  =>  Bình Thân - Tí  =>  Tam hợp Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1985 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Nhâm - Ất  =>  Bình Thân - Sửu  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 5
->1986 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Thân - Dần  =>  Lục xung Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 0
->1987 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Thân - Mão  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->1988 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Thân - Thìn  =>  Tam hợp Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1989 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  Bình Thân - Tỵ  =>  Lục hợp Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 3
->1990 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Canh  =>  Bình Thân - Ngọ  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1991 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Tân  =>  Bình Thân - Mùi  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->1992 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Nhâm - Nhâm  =>  Bình Thân - Thân  =>  Bình Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->1993 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Nhâm - Qúy  =>  Bình Thân - Dậu  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->1994 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Giáp  =>  Bình Thân - Tuất  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 4
->1995 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Ất  =>  Bình Thân - Hợi  =>  Lục hại Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 1
->1996 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Thân - Tí  =>  Tam hợp Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1997 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Thân - Sửu  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 5
->1998 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Thân - Dần  =>  Lục xung Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1999 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Kỷ  =>  Bình Thân - Mão  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->2000 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Nhâm - Canh  =>  Bình Thân - Thìn  =>  Tam hợp Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->2001 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Nhâm - Tân  =>  Bình Thân - Tỵ  =>  Lục hợp Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->2002 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Nhâm  =>  Bình Thân - Ngọ  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->2003 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Nhâm - Qúy  =>  Bình Thân - Mùi  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 4
->2004 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Giáp  =>  Bình Thân - Thân  =>  Bình Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 4
->2005 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Ất  =>  Bình Thân - Dậu  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->2006 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Thân - Tuất  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 3
->2007 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Thân - Hợi  =>  Lục hại Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

con trai sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 92. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • 1992 mệnh gì
 • 92 menh gi
 • sinh năm 1992 mệnh gì
 • 92 hơp với tuổi nao
 • nam sinh năm 1992 hợp với tuổi nào
 • nam1992menhgi
 • sinh nam 1992 mang gi
 • tuoi 92 hop voi tuoi nao
 • sinh nam 92 menh gi
 • sinh năm 1992 hợp với tuổi nào
 • nam 92 hợp với tuổi nào
 • nam 1992 hợp với tuổi nào
 • con trai sinh nam 92 hop voi tuoi nao
 • nam 92 có hợp với nữ 96 không

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam