Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi con trai sinh năm 1998 Mậu Dần hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 98. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

con trai sinh năm 1998 Mậu Dần hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 98. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1998 Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm sinh bạn -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1983 Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Qúy  =>  Tương Sinh Dần - Hợi  =>  Lục hợp Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->1984 Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Giáp  =>  Tương Khắc Dần - Tí  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->1985 Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 6
->1986 Thổ - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Dần  =>  Bình Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 4
->1987 Thổ - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1988 Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Thìn  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1989 Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Tỵ  =>  Lục hại Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 1
->1990 Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Ngọ  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1991 Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Mùi  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->1992 Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Nhâm  =>  Bình Dần - Thân  =>  Lục xung Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->1993 Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Qúy  =>  Tương Sinh Dần - Dậu  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 8
->1994 Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Giáp  =>  Tương Khắc Dần - Tuất  =>  Tam hợp Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 6
->1995 Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Hợi  =>  Lục hợp Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 5
->1996 Thổ - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Tí  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->1997 Thổ - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1998 Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Dần  =>  Bình Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 3
->1999 Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->2000 Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Thìn  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->2001 Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Tỵ  =>  Lục hại Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->2002 Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Nhâm  =>  Bình Dần - Ngọ  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->2003 Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Qúy  =>  Tương Sinh Dần - Mùi  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 5
->2004 Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Giáp  =>  Tương Khắc Dần - Thân  =>  Lục xung Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 0
->2005 Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Dậu  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->2006 Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Tuất  =>  Tam hợp Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4
->2007 Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Hợi  =>  Lục hợp Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4
->2008 Thổ - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Tí  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->2009 Thổ - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->2010 Thổ - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Dần  =>  Bình Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 6
->2011 Thổ - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->2012 Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Nhâm  =>  Bình Dần - Thìn  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 4
->2013 Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc Mậu - Qúy  =>  Tương Sinh Dần - Tỵ  =>  Lục hại Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 2

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

con trai sinh năm 1998 Mậu Dần hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 98. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • sinh nam 98 tuoi gi
 • sinh nam 1998 la tuoi con gi
 • sinh năm 1998 la tuoi gi
 • sinh nam 1998 hop tuoi gi
 • nam 1998 la tuoi gi
 • 1998 tuoi con gi
 • con trai tuoi 1998 co hop voi 1995 k
 • tuoi 1998
 • mam 1998 tuoi con gi?
 • trai 1998 co hop voi gai 1997 khong
 • sn 98 hop tuoi nao
 • sinh nam 98 hop voi tuoi gi
 • 98 tuoi gi
 • con trai nam 1998 hop voi gai nam 1999 k ?

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam