Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi con trai sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 94. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

con trai sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 94. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1994 Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Nữ  -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1979 Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Mùi  =>  Lục phá Càn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 3
->1980 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Thân  =>  Bình Càn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 3
->1981 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 8
->1982 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Càn - Càn  =>  Phục Vị (tốt) Kim - Kim => Bình 5
->1983 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Càn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt) Kim - Kim => Bình 5
->1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 6
->1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Càn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Kim - Hoả => Tương Khắc 1
->1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Càn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt) Kim - Thuỷ => Tương Sinh 6
->1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Mão  =>  Lục hợp Càn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 8
->1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Thìn  =>  Bình Càn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 4
->1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Tỵ  =>  Bình Càn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 5
->1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 8
->1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Càn - Càn  =>  Phục Vị (tốt) Kim - Kim => Bình 6
->1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Càn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt) Kim - Kim => Bình 5
->1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 6
->1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Càn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Kim - Hoả => Tương Khắc 3
->1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Càn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt) Kim - Thuỷ => Tương Sinh 5
->1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Càn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 6
->1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Càn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 1
->1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Càn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 5
->1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Mão  =>  Lục hợp Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 10
->2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Thìn  =>  Bình Càn - Càn  =>  Phục Vị (tốt) Kim - Kim => Bình 4
->2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Tỵ  =>  Bình Càn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt) Kim - Kim => Bình 5
->2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 9
->2003 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Càn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Kim - Hoả => Tương Khắc 3
->2004 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Càn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt) Kim - Thuỷ => Tương Sinh 4
->2005 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Càn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 6
->2006 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Càn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 4
->2007 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Càn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Kim - Mộc => Tương Khắc 4
->2008 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Càn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt) Kim - Thổ => Tương Sinh 7
->2009 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Sửu  =>  Tam hình Càn - Càn  =>  Phục Vị (tốt) Kim - Kim => Bình 6

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

con trai sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 94. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • sinh nam 1994 tuoi con gi
 • xem tu vi con trai 1991
 • tuoi 94 hop voi tuoi gi
 • con trai 1994 hop voi tuoi nao
 • tuoi tuat 1994
 • tử vi sinh năm 94
 • sjnh nam 94
 • nam tuoi giap tuat hop voi tuoi nao
 • sinh nam 1994 hop voi tuoi gi
 • 1994 la tuoi gi
 • xem tu vi sinh 1994 nam
 • 94 la tuoi gi
 • xem tuoi 94 hop
 • trai tuoi giap tuat(1994) thi hop voi tuoi j

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam