Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Con trai sinh năm 1990 Canh Ngọ hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 90. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

 

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) :

    Nam     Nữ

Con trai sinh năm 1990 Canh Ngọ hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 90. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1990 Năm : Canh Ngọ [更午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Năm sinh bạn ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1975 Thổ - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Ất  =>  Tương Sinh Ngọ - Mão  =>  Lục phá Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

2

->1976 Thổ - Sa Trung Thổ   =>  Bình Canh - Bính  =>  Tương Khắc Ngọ - Thìn  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)

Thuỷ - Hoả =>Tương Khắc

4

->1977 Thổ - Sa Trung Thổ   =>  Bình Canh - Đinh  =>  Bình Ngọ - Tỵ  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)

Thuỷ - Thuỷ => Bình

6

->1978 Thổ - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Mậu  =>  Bình Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

3

->1979 Thổ - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Kỷ  =>  Bình Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

9

->1980 Thổ - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Canh  =>  Bình Ngọ - Thân  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

6

->1981 Thổ - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Tân  =>  Bình Ngọ - Dậu  =>  Bình Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

2

->1982 Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Nhâm  =>  Bình Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

5

->1983 Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Qúy  =>  Bình Ngọ - Hợi  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

4

->1984 Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Canh - Giáp  =>  Tương Khắc Ngọ - Tí  =>  Lục xung Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

2

->1985 Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Canh - Ất  =>  Tương Sinh Ngọ - Sửu  =>  Lục hại Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)

Thuỷ - Hoả =>Tương Khắc

6

->1986 Thổ - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Bính  =>  Tương Khắc Ngọ - Dần  =>  Tam hợp Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)

Thuỷ - Thuỷ => Bình

7

->1987 Thổ - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Đinh  =>  Bình Ngọ - Mão  =>  Lục phá Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

3

->1988 Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Mậu  =>  Bình Ngọ - Thìn  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

6

->1989 Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Kỷ  =>  Bình Ngọ - Tỵ  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

6

->1990 Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Canh - Canh  =>  Bình Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

2

->1991 Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Canh - Tân  =>  Bình Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

6

->1992 Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Canh - Nhâm  =>  Bình Ngọ - Thân  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

6

->1993 Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Canh - Qúy  =>  Bình Ngọ - Dậu  =>  Bình Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

4

->1994 Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Giáp  =>  Tương Khắc Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)

Thuỷ - Hoả =>Tương Khắc

6

->1995 Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Canh - Ất  =>  Tương Sinh Ngọ - Hợi  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)

Thuỷ - Thuỷ => Bình

8

->1996 Thổ - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Bính  =>  Tương Khắc Ngọ - Tí  =>  Lục xung Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

0

->1997 Thổ - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Đinh  =>  Bình Ngọ - Sửu  =>  Lục hại Khảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

5

->1998 Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Canh - Mậu  =>  Bình Ngọ - Dần  =>  Tam hợp Khảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thuỷ - Mộc =>Tương Sinh

8

->1999 Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Canh - Kỷ  =>  Bình Ngọ - Mão  =>  Lục phá Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

2

->2000 Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Canh - Canh  =>  Bình Ngọ - Thìn  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

6

->2001 Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Canh - Tân  =>  Bình Ngọ - Tỵ  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thuỷ - Kim =>Tương Sinh

6

->2002 Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Nhâm  =>  Bình Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

1

->2003 Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Canh - Qúy  =>  Bình Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Khảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)

Thuỷ - Hoả =>Tương Khắc

5

->2004 Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Giáp  =>  Tương Khắc Ngọ - Thân  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)

Thuỷ - Thuỷ => Bình

4

->2005 Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Canh - Ất  =>  Tương Sinh Ngọ - Dậu  =>  Bình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thuỷ - Thổ =>Tương Khắc

3

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Con trai sinh năm 1990 Canh Ngọ hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 90. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào. Kết luận nam 90 hợp nhất với nữ 95

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • sinh nam 90 hop tuoi nao
 • nam 90 hop nhat tuoi nao
 • nam sinh 1990 lấy vợ tuổi nào hợp
 • 90 menh gi
 • nam sinh năm 1990 lấy vợ tuổi gì
 • sinh năm 90 là mệnh gì
 • Nam 90 nu 95 co hop k
 • nu95 co ky nam 90 khong
 • tuoi 90 co hop tuoi 96
 • con trai sinh năm 90 hợp với tuổi nào khi lấy vợ
 • tuoi 96 hop tuoi gi
 • tuoi 90nam menh hop tuoi nao
 • tuoj 90lay vo hop tuoj nao nhat
 • sinh nam90 hop voi sinh nam95

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam