Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Con trai sinh năm 1989 Kỷ Tỵ hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 89. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

Con trai sinh năm 1989 Kỷ Tỵ hợp tuổi gì

 

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) :

    Nam     Nữ

Số mệnh tổng hợp của nam 89

 

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1989 Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Con trai sinh năm 1989 Đinh Mão hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 89. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Năm sinh bạn ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1974 Mộc - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Dần  =>  Lục hại Khôn - Đoài  =>  Thiên Y(tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

8

->1975 Mộc - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Mão  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->1976 Mộc - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

4

->1977 Mộc - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

2

->1978 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->1979 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

4

->1980 Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

4

->1981 Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Dậu  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->1982 Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Tuất  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

8

->1983 Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Hợi  =>  Lục xung Khôn - Đoài  =>  Thiên Y(tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

7

->1984 Mộc - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Tí  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->1985 Mộc - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Sửu  =>  Tam hợp Khôn - Ly  =>  Lục Sát(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

4

->1986 Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Dần  =>  Lục hại Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

3

->1987 Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Mão  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->1988 Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Bình Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

3

->1989 Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Bình Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

3

->1990 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->1991 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->1992 Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Khôn - Đoài  =>  Thiên Y(tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

7

->1993 Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Dậu  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->1994 Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Tuất  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

7

->1995 Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Hợi  =>  Lục xung Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

2

->1996 Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Tí  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->1997 Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Sửu  =>  Tam hợp Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

5

->1998 Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Dần  =>  Lục hại Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

1

->1999 Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Mão  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->2000 Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->2001 Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Khôn - Đoài  =>  Thiên Y(tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->2002 Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->2003 Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

5

->2004 Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

6

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Con trai sinh năm 1989 Kỷ Tỵ hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 89. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • sinh năm 89 tuổi gì
 • tuổi 89 mệnh gì
 • sinh nam 89 menh gi
 • 89 mệnh gì
 • sinh nam 89 hop voi tuoi gi
 • 89 tuổi gì
 • nam sinh năm 89
 • sinh nam 89
 • 1989 hop tuoi gi
 • nam sinh năm 1989 lấy vợ tuổi gì
 • nam sinh năm 1989 hợp tuổi gì
 • nam sinh năm 89 hợp với tuổi gi
 • nam 89 hợp nữ tuổi gì
 • trai sinh năm 1989 lấy vợ tuổi gì hợp

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam