Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Con trai sinh năm 1987 Đinh Mão hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 87. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

Con trai sinh năm 1987 Đinh Mão hợp tuổi gì

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) :

    Nam     Nữ

Bottom of Form

 

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1987 Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Năm sinh bạn ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1972 Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Mão - Tí  =>  Tam hình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

4

->1973 Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Mão - Sửu  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

3

->1974 Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Mão - Dần  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

2

->1975 Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  Bình Mão - Mão  =>  Bình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

2

->1976 Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Bính  =>  Bình Mão - Thìn  =>  Lục hại Tốn - Ly  =>  Thiên Y(tốt)

Mộc - Hoả =>Tương Sinh

7

->1977 Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Đinh  =>  Bình Mão - Tỵ  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)

Mộc - Thuỷ =>Tương Sinh

8

->1978 Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình Đinh - Mậu  =>  Bình Mão - Ngọ  =>  Lục phá Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

2

->1979 Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình Đinh - Kỷ  =>  Bình Mão - Mùi  =>  Tam hợp Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)

Mộc - Mộc => Bình

7

->1980 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  Bình Mão - Thân  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị(tốt)

Mộc - Mộc => Bình

7

->1981 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  Bình Mão - Dậu  =>  Lục xung Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

3

->1982 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Mão - Tuất  =>  Lục hợp Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

4

->1983 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Mão - Hợi  =>  Tam hợp Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

2

->1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Mão - Tí  =>  Tam hình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

1

->1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  Bình Mão - Sửu  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y(tốt)

Mộc - Hoả =>Tương Sinh

6

->1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Đinh - Bính  =>  Bình Mão - Dần  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)

Mộc - Thuỷ =>Tương Sinh

7

->1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Đinh - Đinh  =>  Bình Mão - Mão  =>  Bình Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

3

->1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Mão - Thìn  =>  Lục hại Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)

Mộc - Mộc => Bình

6

->1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Mão - Tỵ  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị(tốt)

Mộc - Mộc => Bình

7

->1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  Bình Mão - Ngọ  =>  Lục phá Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

3

->1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  Bình Mão - Mùi  =>  Tam hợp Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

5

->1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Mão - Thân  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

3

->1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Qúy  =>  Tương Khắc Mão - Dậu  =>  Lục xung Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

0

->1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Đinh - Giáp  =>  Bình Mão - Tuất  =>  Lục hợp Tốn - Ly  =>  Thiên Y(tốt)

Mộc - Hoả =>Tương Sinh

8

->1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Đinh - Ất  =>  Bình Mão - Hợi  =>  Tam hợp Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)

Mộc - Thuỷ =>Tương Sinh

8

->1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Bính  =>  Bình Mão - Tí  =>  Tam hình Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

1

->1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Đinh  =>  Bình Mão - Sửu  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)

Mộc - Mộc => Bình

5

->1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Mão - Dần  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị(tốt)

Mộc - Mộc => Bình

7

->1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Mão - Mão  =>  Bình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

4

->2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Canh  =>  Bình Mão - Thìn  =>  Lục hại Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

1

->2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Tân  =>  Bình Mão - Tỵ  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)

Mộc - Kim =>Tương Khắc

2

->2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương Sinh Mão - Ngọ  =>  Lục phá Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Mộc - Thổ =>Tương Khắc

4

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Con trai sinh năm 1987 Đinh Mão hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 87. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • 87 mệnh gì
 • 87 tuổi gì
 • sinh năm 87 mạng gì
 • con trai sinh năm 1987 mệnh gì
 • 1987 mệnh gì
 • tuoi 87 menh gi
 • tuoi 87 meng gi
 • sinh nam 87 menh gi
 • sinh nam 1987 menh di
 • nam 87 hop tuoi nao
 • 87 hợp tuổi gì
 • đinh mão lấy tuổi gì hợp

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam