clip hot

Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào Tử vi Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào Tử vi


Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào. Nghiên cứu tổng hợp về nam 1982 cung mệnh ra sao, hợp tuổi gì, nên lấy vợ sinh năm nào.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

 

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) : 

    Nam     Nữ

Bottom of Form

 

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1982 Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào. Nghiên cứu tổng hợp về nam 1982 cung mệnh ra sao, hợp tuổi gì, nên lấy vợ sinh năm nào.

 

Nữ ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1967 Thủy - Thiên Hà Thủy   =>  Bình Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Ly  =>  Phục Vị(tốt)

Hoả - Hoả => Bình

6

->1968 Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)

Hoả - Thuỷ =>Tương Khắc

3

->1969 Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

3

->1970 Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Canh  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

8

->1971 Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Tân  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y(tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

8

->1972 Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Nhâm  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1973 Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Qúy  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

3

->1974 Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Bình Nhâm - Giáp  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

4

->1975 Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Bình Nhâm - Ất  =>  Bình Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1976 Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Ly  =>  Phục Vị(tốt)

Hoả - Hoả => Bình

4

->1977 Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)

Hoả - Thuỷ =>Tương Khắc

5

->1978 Thủy - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

3

->1979 Thủy - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

5

->1980 Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Canh  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y(tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

8

->1981 Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Tân  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1982 Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Bình Nhâm - Nhâm  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

3

->1983 Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Bình Nhâm - Qúy  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

3

->1984 Thủy - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Giáp  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1985 Thủy - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Ất  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Ly  =>  Phục Vị(tốt)

Hoả - Hoả => Bình

6

->1986 Thủy - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)

Hoả - Thuỷ =>Tương Khắc

4

->1987 Thủy - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1988 Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Mậu  =>  Tương Khắc Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

7

->1989 Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Nhâm - Kỷ  =>  Bình Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y(tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

8

->1990 Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  Bình Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

4

->1991 Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

1

->1992 Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Nhâm  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Hoả - Kim =>Tương Khắc

4

->1993 Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh Nhâm - Qúy  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

5

->1994 Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Giáp  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Ly  =>  Phục Vị(tốt)

Hoả - Hoả => Bình

5

->1995 Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Nhâm - Ất  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)

Hoả - Thuỷ =>Tương Khắc

4

->1996 Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  Bình Nhâm - Bính  =>  Tương Khắc Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)

Hoả - Thổ => Bình

3

->1997 Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  Bình Nhâm - Đinh  =>  Tương Sinh Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)

Hoả - Mộc =>Tương Sinh

7

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào. Nghiên cứu tổng hợp về nam 1982 cung mệnh ra sao, hợp tuổi gì, nên lấy vợ sinh năm nào.

 Con trai sinh năm 82 Nhâm Tuất hợp tuổi gì như thế nào saoviethot.com

Ghi chú : Tương Khắc (không tốt)  -1

Tương Sinh (tốt) + 1

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì. Những tuổi nào tốt nhất cho nữ 93 trong hôn nhân và làm ăn.

Read more:http://saoviethot.com/con-trai-sinh-nam-80-canh-than-hop-tuoi-gi.html#ixzz2dY8SIGDd

Read more:http://saoviethot.com/con-trai-sinh-nam-1981-tan-dau-hop-tuoi-gi-nhu-the-nao.html#ixzz2dYAC6YzT

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • con trai 87 hop tuoi gi?
 • 82 mệnh gì
 • sn 82 tuoi gi
 • con trai năm 1982
 • con trai sinh nam 1982 lay vo hop tuoi gi
 • 82 là tuổi con gì
 • nam sinh nam82 hop voi nu tuoi zi
 • trai sinh 1991
 • năm 82 hợp 93
 • sn 82 mệnh gì
 • trai 1982 nên lấy vợ tuổi 1995 gì
 • trai 1982 nên lấy vợ tuổi gì
 • sinh năm 82 tuổi con gì
 • sinh nam 1982 co hop voi 1995 khong

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2014 · All rights reserved · Mr Blue

lefrut

diễn đàn truyện
truyện tranh
vietnam works
tìm kiếm việc làm
xuong may ao thun gia re
haivl| Phim xet ao thun dong phuc

dongho-thongminh

truyen 18+

| nam linh chi hàn quốc| đặt vé máy bay air asia , ve may bay air asia di thai lan , vé máy bay đi kuala lumpur| tải game miễn phí, tai iwin, sửa điều hòa , tai game mien phi duoi hinh bat chu, tai game online