Trang chủ » Xã Hội » Tử vi » Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì
14
Clip Chát Khoe Hàng 11 phút Nữ Sinh Báo Chí
down Xem Ngay Kẻo Lỡ
13
Clip sv trường đại học thương mại cực hót
down Tải Ngay Về Máy
mau03-01
Clip show hàng cực ngon hót girl xứ hoa anh đào
down Xem Ngay Kẻo Lỡ

Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì

9
SV đại Học Y hà nội
down Click Xem Nga

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì. Những tuổi nào tốt nhất cho nữ 93 trong hôn nhân và làm ăn.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh – Thiên can – Địa Chi – Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)
Nữ sinh năm 1993

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1993 Năm : Qúy Dậu [] – Thiên can : Quý – Địa chi : Dậu
Mệnh : Kiếm Phong Kim – Mệnh : Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Bảng nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì dựa trên  Mệnh – Thiên can – Địa Chi – Cung mệnh

Ghi chú : Tương Khắc (không tốt)  -1

Tương Sinh (tốt) + 1

Nam ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1978 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

3

->1979 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

1

->1980 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

5

->1981 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ – Thuỷ =>Tương Khắc

1

->1982 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ – Hoả =>Tương Sinh

6

->1983 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

7

->1984 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

6

->1985 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

8

->1986 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

5

->1987 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

0

->1988 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

4

->1989 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

5

->1990 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ – Thuỷ =>Tương Khắc

4

->1991 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ – Hoả =>Tương Sinh

6

->1992 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

6

->1993 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

6

->1994 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

6

->1995 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

5

->1996 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

3

->1997 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

4

->1998 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

8

->1999 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ – Thuỷ =>Tương Khắc

2

->2000 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ – Hoả =>Tương Sinh

6

->2001 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

7

->2002 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

6

->2003 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ – Kim =>Tương Sinh

6

->2004 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

7

->2005 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

3

->2006 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ – Mộc =>Tương Khắc

4

->2007 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ – Thổ => Bình

6

->2008 Kim - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ – Thuỷ =>Tương Khắc

2

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số. Kết luận nữ 1993 hợp nhất với  nam 1985

 Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì saoviethot.com

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì. Những tuổi nào tốt nhất cho nữ 93 trong hôn nhân và làm ăn.

 Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì saoviethot.com

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì

Những kết quả tìm kiếm liên quan:
>> Đọc phần 2 >> phần 3 >> phần 4 >> phần 5
>> Truyện tranh 18+ >> Truyện người lớn >> Đọc truyện sex >> Clip sex hót
1122
Clip Nữ Sinh Làm Tình Trong Phòng Trọ
down Xem Miễn Phí
1055
CLIP Nữ Sinh JAPAN 12 PHÚT
down Click Xem Ngay
6
Clip Nữ Sinh Hải Phòng 20 phút
down Nhanh Tay Xem Ngay

Tags:

Cùng Chuyên Mục
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì - 1193 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1996 Bính Tí hợp tuổi gì - 1406 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1997 Đinh Sửu hợp tuổi gì - 2072 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1998 Mậu Dần hợp tuổi gì - 889 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1999 Kỷ Mão hợp tuổi gì - 825 views
Ứng Dụng Trên Điện Thoại
Tải Miễn Phí
pikachu
Pikachu

- Game Pikachu Tro choi hấp dẫn cho tat ca moi nguoi

downTải Game Pikachu Về Máy
Tải Miễn Phí
ailatrieuphu
Game Ai La Trieu Phu

- Game mo phong Phien ban Game moi nhat 2013

downTải Game Ailatrieuphu Về Máy
Tải Miễn Phí
daovang
Game Đào Vàng

- Game Đào Vàng Phien ban moi nhat 2013

downTải Game Đào Vàng Về Máy
Tải Miễn Phí
talkingtomcat
Tải Miễn Phí
operamini
Operamini

-Operamini ứng dụng chat miễn phí dễ dàng trên điện thoại

downTải Operamini Về Máy
Tải Miễn Phí
images
Viber

-Viber phan mem nhan tin ,goi dien tren dien thoai mien phi

downTải Viber Về Máy
Tải Miễn Phí
ola
Ola

-Ola phan mem nhan tin ,goi dien tren dien thoai mien phi

downTải Ola Về Máy
Tải Miễn Phí
f1
Facebook

-Facebook phan mem chia se ,giao luu và ket ban tren dien thoai mien phi

downTải Facebook Về Máy
Tải Miễn Phí
1 (1)
Zalo

-Zalo tính năng chát thông minh... tren dien thoai mien phi

downTải Zalo Về Máy
Tải Miễn Phí
1
Youtube

-Youtube phần mềm xem phim ,nghe nhạc... tren dien thoai mien phi

downTải Youtube Về Máy
Tải Miễn Phí
wattpad-4
Wattpad

-Wattpad phần mềm Văn hoá đọc là chủ đề đang được đề cập trên điện thoại

downTải Wattpad Về Máy
Liên kết