Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì. Những tuổi nào tốt nhất cho nữ 93 trong hôn nhân và làm ăn.

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)
Nữ sinh năm 1993

Năm sinh của bạn

Thông tin chung

1993 Năm : Qúy Dậu [] - Thiên can : Quý - Địa chi : Dậu
Mệnh : Kiếm Phong Kim - Mệnh : Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Bảng nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì dựa trên  Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh

Ghi chú : Tương Khắc (không tốt)  -1

Tương Sinh (tốt) + 1

Nam ->

Mệnh

Thiên can

Địa chi

Cung mệnh

Niên mệnh năm sinh

Điểm

->1978 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

3

->1979 Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

1

->1980 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->1981 Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

1

->1982 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

6

->1983 Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->1984 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->1985 Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

8

->1986 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->1987 Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

0

->1988 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

4

->1989 Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->1990 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

4

->1991 Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

6

->1992 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->1993 Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->1994 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->1995 Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

5

->1996 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

3

->1997 Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

4

->1998 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

8

->1999 Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

2

->2000 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Qúy - Canh  =>  Bình Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Ly  =>  Hoạ Hại(không tốt)

Thổ - Hoả =>Tương Sinh

6

->2001 Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình Qúy - Tân  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Cấn  =>  Phục Vị (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->2002 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Nhâm  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Đoài  =>  Phúc Đức (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->2003 Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc Qúy - Qúy  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên Y (tốt)

Thổ - Kim =>Tương Sinh

6

->2004 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Giáp  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

7

->2005 Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Qúy - Ất  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

3

->2006 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Bính  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục Sát (không tốt)

Thổ - Mộc =>Tương Khắc

4

->2007 Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh Khí (tốt)

Thổ - Thổ => Bình

6

->2008 Kim - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh Dậu - Tí  =>  Lục phá Cấn - Khảm  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)

Thổ - Thuỷ =>Tương Khắc

2

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số. Kết luận nữ 1993 hợp nhất với  nam 1985

 Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì saoviethot.com

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì. Những tuổi nào tốt nhất cho nữ 93 trong hôn nhân và làm ăn.

 Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì saoviethot.com

Nghiên cứu Con gái sinh năm 93 nữ Quý Dậu mệnh Kim hợp tuổi gì

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • 93 mệnh gì
 • nam 92 nu 93
 • nam 85 nữ 93
 • con gai nam 93
 • nam 88 nữ 93
 • nam 90 nữ 93
 • 88 và 93 có hợp nhau không
 • tuoi 85 va 93
 • nữ 93 có hợp với nam 86 không
 • tuoi 93 co hop voi 88 khong
 • 88 và 93 hợp nhau không
 • nam 86 va nu 93
 • 88 có hợp với 93 không
 • nam 87 nữ 93

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam