Tin tức hot nhất cùng chủ đề :
Xem tử vi con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

 

con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

 

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1995 Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm sinh bạn -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1980 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Thân  =>  Lục hại Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4
->1981 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Dậu  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->1982 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 6
->1983 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 5
->1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 4
->1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 4
->1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Thìn  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4
->1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 3
->1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Ngọ  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 8
->1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 8
->1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 5
->1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 5
->1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 2
->1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 2
->1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 5
->1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 8
->2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Thìn  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất - Tân  =>  Tương Khắc Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 4
->2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Ngọ  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
->2003 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Qúy  =>  Bình Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ - Hoả => Tương Sinh 7
->2004 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ - Thuỷ => Tương Khắc 1
->2005 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
->2006 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 4
->2007 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ - Mộc => Tương Khắc 3
->2008 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Tí  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
->2009 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Kỷ  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 7
->2010 Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh Ất - Canh  =>  Tương Sinh Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ - Kim => Tương Sinh 10

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

 

con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

 

Những kết quả tìm kiếm liên quan:

 • 1995 mệnh gì
 • con trai 95 Hop voi tuoi nao
 • trai 95 hop voi tuoi nao
 • 95 mệnh gì
 • sinh năm 1995 hợp với tuổi nào
 • nam sinh nam 1995 co hop voi nu sinh nam 1997 khong
 • 1995 hop voi tuoi nao
 • con trai sinh nam 1995 hop voi tuoi nao
 • tuoi 1995 co hop voi tuoi 1996 khong
 • sinh năm 1995 là tuổi gì
 • nam 1995 co hop voi nu 1996 khong
 • con trai 1995 hợp với tuổi nào
 • 1995 hợp với tuổi gi
 • nam 1995 hợp với tuổi nào

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Blog cá nhân, phi lợi nhuận. Bài viết là sở thích, cảm nhận, sưu tầm cá nhân.email:Linhlunglpo@gmail.com

Website đăng tin tự động, mình không có thời gian quản lý, ai muốn mua, phát triển thì liên hệ mình qua gmail
Copyright © 2015 · All rights reserved · Mr Blue

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa giá rẻ | diễn đàn truyện| diễn đàn sức khỏe giới tính| kiến thức tình dục| |lap dat camera quan sat|

truyen 18+,dong ho nam