Trang chủ » Xã Hội » Tử vi » Xem tử vi con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì
14
Clip Chát Khoe Hàng 11 phút Nữ Sinh Báo Chí
down Xem Ngay Kẻo Lỡ
13
Clip sv trường đại học thương mại cực hót
down Tải Ngay Về Máy
mau03-01
Clip show hàng cực ngon hót girl xứ hoa anh đào
down Xem Ngay Kẻo Lỡ

Xem tử vi con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì

9
SV đại Học Y hà nội
down Click Xem Nga

Xem tử vi con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh – Thiên can – Địa Chi – Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh
Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

 

con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

 

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1995 Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm sinh bạn -> Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
->1980 Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Canh  =>  Tương Sinh Hợi – Thân  =>  Lục hại Khôn – Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 4
->1981 Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Tân  =>  Tương Khắc Hợi – Dậu  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 6
->1982 Hỏa – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Nhâm  =>  Bình Hợi – Tuất  =>  Bình Khôn – Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 6
->1983 Hỏa – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Qúy  =>  Bình Hợi – Hợi  =>  Tam hình Khôn – Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 5
->1984 Hỏa – Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất – Giáp  =>  Bình Hợi – Tí  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 5
->1985 Hỏa – Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Ất – Ất  =>  Bình Hợi – Sửu  =>  Bình Khôn – Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ – Hoả => Tương Sinh 4
->1986 Hỏa – Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất – Bính  =>  Bình Hợi – Dần  =>  Lục hợp Khôn – Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ – Thuỷ => Tương Khắc 4
->1987 Hỏa – Lô Trung Hỏa   =>  Bình Ất – Đinh  =>  Bình Hợi – Mão  =>  Tam hợp Khôn – Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
->1988 Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Mậu  =>  Bình Hợi – Thìn  =>  Bình Khôn – Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 4
->1989 Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Kỷ  =>  Bình Hợi – Tỵ  =>  Lục xung Khôn – Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 3
->1990 Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Canh  =>  Tương Sinh Hợi – Ngọ  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 8
->1991 Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Tân  =>  Tương Khắc Hợi – Mùi  =>  Tam hợp Khôn – Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 8
->1992 Hỏa – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất – Nhâm  =>  Bình Hợi – Thân  =>  Lục hại Khôn – Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 5
->1993 Hỏa – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Ất – Qúy  =>  Bình Hợi – Dậu  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 5
->1994 Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất – Giáp  =>  Bình Hợi – Tuất  =>  Bình Khôn – Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ – Hoả => Tương Sinh 5
->1995 Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất – Ất  =>  Bình Hợi – Hợi  =>  Tam hình Khôn – Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ – Thuỷ => Tương Khắc 2
->1996 Hỏa – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Bính  =>  Bình Hợi – Tí  =>  Bình Khôn – Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ – Thổ => Bình 5
->1997 Hỏa – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Đinh  =>  Bình Hợi – Sửu  =>  Bình Khôn – Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 2
->1998 Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Mậu  =>  Bình Hợi – Dần  =>  Lục hợp Khôn – Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 5
->1999 Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Kỷ  =>  Bình Hợi – Mão  =>  Tam hợp Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 8
->2000 Hỏa – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất – Canh  =>  Tương Sinh Hợi – Thìn  =>  Bình Khôn – Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 7
->2001 Hỏa – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Ất – Tân  =>  Tương Khắc Hợi – Tỵ  =>  Lục xung Khôn – Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 4
->2002 Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Nhâm  =>  Bình Hợi – Ngọ  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
->2003 Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Qúy  =>  Bình Hợi – Mùi  =>  Tam hợp Khôn – Ly  =>  Lục Sát (không tốt) Thổ – Hoả => Tương Sinh 7
->2004 Hỏa – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Giáp  =>  Bình Hợi – Thân  =>  Lục hại Khôn – Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Thổ – Thuỷ => Tương Khắc 1
->2005 Hỏa – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Ất – Ất  =>  Bình Hợi – Dậu  =>  Bình Khôn – Khôn  =>  Phục Vị (tốt) Thổ – Thổ => Bình 5
->2006 Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Bính  =>  Bình Hợi – Tuất  =>  Bình Khôn – Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 4
->2007 Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Ất – Đinh  =>  Bình Hợi – Hợi  =>  Tam hình Khôn – Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Thổ – Mộc => Tương Khắc 3
->2008 Hỏa – Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất – Mậu  =>  Bình Hợi – Tí  =>  Bình Khôn – Cấn  =>  Sinh Khí (tốt) Thổ – Thổ => Bình 6
->2009 Hỏa – Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất – Kỷ  =>  Bình Hợi – Sửu  =>  Bình Khôn – Càn  =>  Phúc Đức (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 7
->2010 Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh Ất – Canh  =>  Tương Sinh Hợi – Dần  =>  Lục hợp Khôn – Đoài  =>  Thiên Y (tốt) Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

 

con trai sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì! Số mệnh tổng hợp của nam 95. Lấy vợ tuổi gì, hợp hay không, cung mệnh như thế nào.

 

 

Những kết quả tìm kiếm liên quan:
>> Đọc phần 2 >> phần 3 >> phần 4 >> phần 5
>> Truyện tranh 18+ >> Truyện người lớn >> Đọc truyện sex >> Clip sex hót
1122
Clip Nữ Sinh Làm Tình Trong Phòng Trọ
down Xem Miễn Phí
1055
CLIP Nữ Sinh JAPAN 12 PHÚT
down Click Xem Ngay
6
Clip Nữ Sinh Hải Phòng 20 phút
down Nhanh Tay Xem Ngay

Tags:

Cùng Chuyên Mục
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1995 Ất Hợi hợp tuổi gì - 1187 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1996 Bính Tí hợp tuổi gì - 1395 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1997 Đinh Sửu hợp tuổi gì - 2060 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1998 Mậu Dần hợp tuổi gì - 877 views
+ Xem tử vi nữ sinh năm 1999 Kỷ Mão hợp tuổi gì - 808 views
Ứng Dụng Trên Điện Thoại
Tải Miễn Phí
pikachu
Pikachu

- Game Pikachu Tro choi hấp dẫn cho tat ca moi nguoi

downTải Game Pikachu Về Máy
Tải Miễn Phí
ailatrieuphu
Game Ai La Trieu Phu

- Game mo phong Phien ban Game moi nhat 2013

downTải Game Ailatrieuphu Về Máy
Tải Miễn Phí
daovang
Game Đào Vàng

- Game Đào Vàng Phien ban moi nhat 2013

downTải Game Đào Vàng Về Máy
Tải Miễn Phí
talkingtomcat
Tải Miễn Phí
operamini
Operamini

-Operamini ứng dụng chat miễn phí dễ dàng trên điện thoại

downTải Operamini Về Máy
Tải Miễn Phí
images
Viber

-Viber phan mem nhan tin ,goi dien tren dien thoai mien phi

downTải Viber Về Máy
Tải Miễn Phí
ola
Ola

-Ola phan mem nhan tin ,goi dien tren dien thoai mien phi

downTải Ola Về Máy
Tải Miễn Phí
f1
Facebook

-Facebook phan mem chia se ,giao luu và ket ban tren dien thoai mien phi

downTải Facebook Về Máy
Tải Miễn Phí
1 (1)
Zalo

-Zalo tính năng chát thông minh... tren dien thoai mien phi

downTải Zalo Về Máy
Tải Miễn Phí
1
Youtube

-Youtube phần mềm xem phim ,nghe nhạc... tren dien thoai mien phi

downTải Youtube Về Máy
Tải Miễn Phí
wattpad-4
Wattpad

-Wattpad phần mềm Văn hoá đọc là chủ đề đang được đề cập trên điện thoại

downTải Wattpad Về Máy
Liên kết